Followers

Friday, August 19, 2016

അണ്ണാൻ

രാമായണം ക്ലാസില്‍ അധ്യാപകന്‍: അണ്ണാന്റെ പുറത്തെ മൂന്നു വര ശ്രീരാമന്‍ തലയോടിയപോള്‍ ഉണ്ടായതാ.
ടിന്റുമോന്‍ : അല്ല സാറേ അപ്പോൾ സീത സീബ്രയെപ്പോലെ ആയിരുന്നോ?

No comments:

Post a Comment