Followers

Sunday, December 11, 2011

വീണ്ടും


മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചു. ഒരു കുരങ്ങൻ പാറമേലിരുന്ന് വെയിൽ കായുകയാണ്. ഒരു പെൺകുരങ്ങ് ആപ്പിളുമായി വന്ന് അവനു നൽകി. ആൺ കുരങ്ങ് പറയുകയാണ്, എന്റെ ദൈവമേ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങണോ?
By Sadique M Koya

No comments:

Post a Comment