Followers

Wednesday, December 28, 2016

മാജിക്

MR Mohan writes :

ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മാജിക്
പറഞ്ഞു തരട്ടെ.....

ഒരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തിൻെറ തലയിൽ ഒഴിക്കുക

അത്ഭുതം

അയാൾ തണുക്കുന്നതിനു പകരം ചുടാവുന്നത് കാണാം😂😂

No comments:

Post a Comment