Followers

Wednesday, June 5, 2013

പഴക്കമുള്ള

ഒരു ഡോക്‌ടറും കുശവനും കര്‍ഷകനും എഞ്ചിനീയറും സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതു തൊഴിലാണ്‌ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത് എന്നതായിരുന്നു ചര്‍ച്ചാവിഷയം.
ഡോക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു: ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ലില്‍ നിന്നാണ്‌ ദൈവം ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് സര്‍ജറിയാണ്‌ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തൊഴില്‍.
കുശവന്‍ പറഞ്ഞു: ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ആദാമിനെയല്ലേ? അതും കളിമണ്ണില്‍ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ തൊഴില്‍ അതിനേക്കാള്‍ പഴക്കമുള്ളതാണ്‌.
കര്‍ഷകന്‍ പറഞ്ഞു: ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏദന്‍ തോട്ടത്തിലല്ലേ? അപ്പോള്‍ മനുഷ്യസൃഷ്ടിക്കുമുമ്പേ തോട്ടമുണ്ട്. അഥവാ കൃഷിയുണ്ട്. അതാണ്‌ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തൊഴില്‍.
എഞ്ചിനീയര്‍ പറഞ്ഞു: എല്ലാറ്റിനും മുമ്പ് വേണ്ടത് ആസൂത്രണവും പദ്ധതിയുമാണ്‌. അതിനു ശേഷമാണ്‌ എല്ലാം നടപ്പില്‍ വരുത്തുക. അതുകൊണ്ട് തന്റെ തൊഴിലാണ്‌ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത്.

No comments:

Post a Comment