Followers

Monday, December 24, 2012

സൃഷ്ടി


ഒരു ബൈബ്‌ള്‍ ക്ലാസില്‍ കുട്ടികള്‍ അദ്ധ്യാപകനോട്: ആറു ദിവസം കൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആറാം ദിവസം, ഏറ്റവും അവസാനമാണ്‌ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്താണതിനു കാരണം?

അദ്ധ്യാപകന്‍: മനുഷ്യനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ അതിനു ശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയെ താനാണ്‌ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മനുഷ്യന്‍ പറയുമായിരുന്നു.

No comments:

Post a Comment